Zatepľovanie budov

Realizácia kontaktného zatepľovacieho systému na rodinné domy a priemyselné budovy sa aplikuje pre viaceré skutočnosti.

  • tepelnoizolačné vlastnosti
  • predĺženie celkovej životnosti objetov
  • zhodnotenie objektov
  • estetický vzhľad
  • ochrana voči poveternostným vplyvom

Na zateplenie obvodového plášťa (muriva) používame expandovaný polystyrén alebo minerálnu vlnu.

Naši realizátory kontaktného zatepľovacieho systému sú vyškolení na túto činnosť a preverení skúsenosťami.

Odborná konzultácia na kontaktnom čísle.

GALÉRIA